Lesrooster & Info

 

Body and Mind Alkmaar

Yoga: Balancing your Life

 

 

Lesrooster

Vrijdagochtend : 09:30 - 11.00 uur

Zaterdagochtend: 10.00 - 11.30 uur

 

Tienlessenkaart: € 110,- (drie maanden geldig)

Losse les: €13,- (indien plek beschikbaar is)

Proefles: Gratis

 

Het cursusgeld kunt u overmaken op rekeningnr:

NL08ABNA084 75 94 661 (ABN-AMRO) t.n.v. M.A.I. Korthouwer voor aanvang van de les.

 

Algemene voorwaarden

Deelname aan de les betekent akkoord te gaan met de algemene voorwaarden:

hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van lessen stelt Body and Mind Alkmaar zich niet aansprakelijk voor materiele- en/of letselschade.

Deelname aan de les geschiedt op eigen risico van de cursist. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten.

Bij twijfel dient de huisarts/behandelend specialist te worden geraadpleegd.

 

De contributie dient vooraf of bij aanvang van de eerste les te worden betaald.

 

Bij verhindering dient dit uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les doorgegeven te worden. Bij niet tijdige afmelding wordt de les in rekening gebracht. Bij annulering van de yogalessen door het yogacentrum wordt het lesgeld terugbetaald.

 

Overig:

We raden je aan tijdens de les comfortabele kleding te dragen waarin je je gemakkelijk beweegt.

Luister tijdens de lessen goed naar je lichaam:

ga niet over je persoonlijke grenzen heen

werk binnen je eigen mogelijkheden en beperkingen.

 

 

 

Ik adem in

en kom tot rust.

Ik adem uit

en glimlach.

Thuisgekomen

in het nu

wordt dit moment

een wonder.

Thich Nhat Hanh